O NAS

Stowarzyszenie Aqueduct to grupa pasjonatów, nauczycieli, filozofów i społeczników, którzy działają wspólnie na rzecz edukacji filozoficznej. Istniejemy od 3 lipca 2014 roku.
Misja: Działamy wspólnie na rzecz przywrócenia filozofii jej ważnego miejsca w przestrzeni publicznej.
Celem Stowarzyszenia jest:
  • integracja środowiska osób zainteresowanych rozwojem edukacji etycznej i filozoficznej
  • popularyzacja wiedzy filozoficznej
  • kształtowanie świadomości aksjologicznej
  • promowanie nauczania etyki i filozofii na wszystkich etapach nauczania
  • rozwój kultury filozoficznej i logicznej
  • opracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji etycznej i filozoficznej.
Inspiracją do założenia stowarzyszenia była chęć podzielenia się z innymi radością z filozofii i wartościami etyki.