projekty_konkurs_01_1060x480

Konkurs „DZIECI FILOZOFUJĄ” – Edycja 2020

<Strona główna konkursu

Idea konkursu

kontakt / do pobrania

Terminarz konkursu „Dzieci filozofują”:
Ogłoszenie początku konkursu – 15.12.2019

Termin dostarczenia/wysyłania prac – 28.02.2020

Ogłoszenie wyników konkursu – 16.03.2020

Finał i wręczenie nagród – 28.03.2019

Zasady konkursu

Konkurs w roku 2020 przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych:
– Dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych zapraszamy – BAJKI FILOZOFICZNE. Celem jest namalowanie własnej ilustracji do filozoficznej bajki wraz z zamieszczonym morałem lub krótką refleksją Dzieci są najlepszymi i najpilniejszymi filozofami. Nikt inny nie jest tak pełen ciekawości. Dzieci nie tylko poznają świat patrząc, dotykając i smakując go, lecz równie chętnie wsłuchują się w mądrości płynące z przeszłości, przekazywane w formie legend, opowiadań i bajek. Zachęcamy do stworzenia własnej, niepowtarzalnej ilustracji do tych przekazów. Do ilustracji prosimy o dołączenie własnej refleksji płynącej z poznanej opowieści. Myślicie, że bajka „Nowe szaty cesarza” to opowieść o tym dlaczego dzieci są mądrzejsze od dorosłych, a może raczej o tym, by nie zwracać takiej uwagi na wygląd? Prosimy o zapisanie na pracy w formie morału-hasła lub krótkiego tekstu mądrości, która według Was płynie z wybranej opowieści. Pragniemy dowiedzieć się jaki sens Wy odkrywacie w tej bajce. Niech wasza Ilustracja będzie obrazem tej mądrości. Tekst morału nie może znajdować się na innej kartce niż ilustracja.
Można stworzyć jedną dużą ilustrację lub kilka mniejszych (w takim wypadku prosimy o umieszczenie ich na jednej kartce). Pragniemy umożliwić młodym twórcom jak największą różnorodność i indywidualizm przekazu, tak by autor sam lub z pomocą nauczyciela wybrał jaką pracę chce wykonać i podzielił się wynikami samodzielnego namysłu. Prosimy za to o techniki wyłącznie płaskie – malujcie farbami plakatowymi, akwarelowymi, temperami, akrylami ale również pastelami suchymi i olejnymi, flamastrami, kredkami, dozwolony jest również kolaż. Do prac opartych na tekście spoza proponowanych lektur prosimy o dołączenie kopi tekstu.
Proponowane lektury z których można wybrać tekst do ilustracji oraz morału:
⁃    Klasyczne baśnie i bajki: Hansa Christiana Andersena, braci Grim, Ezopa, Jeana La
Fontaine, Ignacego Krasickiego
⁃    Seria „Bajki filozoficzne” autorstwa Michela Piquemala
– Dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych – OPOWIEŚCI FILOZOFICZNE. Celem jest stworzenie swojej własnej opowieści w formie opowiadania literackiego, komiksu, lub filmu. Starsi uczniowie szkół podstawowych są równie ciekawi co ich młodsi koledzy, a doświadczenie w stawianiu trudnych pytań i szukaniu na nie odpowiedzi mają większe. Zachęcamy ich do podzielenie się z innymi swoją własną twórczością oraz refleksją.

Hasłem trzeciej edycji konkursu jest: ”Po co nam wolność”. Tegoroczna edycja skupia się na pojeciu wolności i pytania do czego ona służy? Wartość ta leży w centrum współczesnego namysłu nad państwem i społeczeństwem. Jednak jeśli zapytać czym ona jest i dlaczego jest taka ważna (a może nie ważna?) moglibyśmy usłyszeć bardzo różne zdania. Może wolność to swoboda i dlatego tak o nią dbamy by czuć brak ograniczeń? Może jednak wolność zaczyna się tam gdzie sami przed sobą stawiamy granice i zaczynamy być odpowiedzialni? A może tak naprawdę ludzie nie chcą wolności i robią wszystko by od niej uciec? Może też są różne rodzaje wolności? Jedne ważniejsze inne mniej? Warto też zapytać co my z nasza wolnością robimy, jak ją wykorzystujemy i do czego? Zachęcamy przyszłych twórców naszego społeczeństwa do stworzenia dzieła prezentującego ich poglądy. Pracę można wykonać:

⁃    indywidualnie, w postaci pracy literackiej (sugerowany gatunek to opowiadanie lub esej) lub komiksu. Prace nie powinny przekraczać pięciu stron formatu A4.

⁃    zbiorowo, w postaci filmu. Prace powinny być nagrane w formacie mp4, wmv, avi (w przypadku innych formatów prosimy o kontakt z organizatorem);  limit długości trwania filmu to dziesięć minut; dozwolone są filmy z udziałem aktorów, animowane (poklatkowe lub rysunkowe) oraz filmy wykonane w programach komputerowych. Szczegółowe informacje o formie pracy zbiorowej w regulaminie.

Prace prosimy wysyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie
ul. Braci Załuskich 1 01-773
z dopiskiem „Konkurs Filozoficzny”
lub przynosić prace osobiście do sekretariatu szkoły

Istnieje możliwość wysyłki prac elektronicznych na adres e-mail:
stowarzyszenie.aqueduct@gmail.com