GRA TERENOWA

FILOZOFICZNA GRA TERENOWA

 

Filozoficzna Gra Terenowa wzorowana jest na idei gry miejskiej, posiadającej określoną oś fabularną z wykorzystaniem fragmentów przestrzeni miejskiej. Uczestnicy gry, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, mają za zadanie zlokalizować filozofów, przebywających w oznaczonych na mapie miejscach i wykonać otrzymane od nich polecenia, nawiązujące do motywu przewodniego gry.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zainteresowanie młodzieży problematyką filozoficzną. Biorąc pod uwagę trudności i ograniczenia tradycyjnych metod nauczania, zdecydowaliśmy się na popularyzowanie treści filozoficznych za pomocą niestandardowej techniki przekazu wiedzy, dążąc w ten sposób do połączenia edukacji filozoficznej z dobrą zabawą.
Ważnym zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest przekonanie młodych odbiorców, że filozofia zajmuje się problemami, które nie są jedynie abstrakcyjnym wymysłem starożytnych myślicieli, lecz dotyczą każdego człowieka w jego codziennym życiu. Z tego powodu proponujemy formę nauczania opartą na dialogu, żywych przykładach i aktywnym udziale uczestników.

 

Weź udział w najbliższej edycji: więcej informacji tutaj.