Zrzut ekranu 2016-04-13 o 20.51.54

ZDARZENIA-ZDERZENIA

 

Czym jest sztuka dzisiaj? Jakie jest jej znaczenie? Co uznaje się za dzieło sztuki? Kto może być artystą? Z tymi pytaniami mierzą się zarówno uczniowie, jak i prowadzący zajęcia w ramach projektu „Estetyka współczesności” realizowanego przez Stowarzyszenie Aqueduct. Kulimnacją tych zmagań jest wystawa „Zderzenia-Zdarzenia”.

Po raz pierwszy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski swoje prace pokazują grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Warszawy i okolic. Punktem wyjścia dla projektu było połączenie edukacji filozoficznej, estetycznej i kulturowej.

Poszczególne dzieła powstały w wyniku współpracy kilku osób. Uczniowie zawarli w nich własne rozumienie sztuki współczesnej. Na proces twórczy wpłynęło uwspólnienie wyobrażenia sztuki, a także ścieranie się pomysłów różnych uczniów. Narzędziami pracy twórców (czy już artystów?) są przedmioty użytkowe, sztuki wizualne, media, instalacje, mural. Każda z prac jest niepowtarzalnym zderzeniem się dotychczasowego odbioru sztuki przez uczniów z wiedzą zdobytą podczas zajęć. Odbiorcy natomiast mogą zastanowić się nad swoim wyobrażeniem artysty. Tak zaaranżowane zdarzenie daje możliwość na spotkanie się świata szkolnego ze światem sztuki; podjęcia refleksji nad odbiorem sztuki oraz jej miejscem w przestrzeni publicznej.

Młodzi twórcy za swój punkt wyjścia obrali kilka dyskursów sztuki. W pierwszej kolejności był to jej społeczny wymiar, dyskusji artysty z wyzwaniami i problemami współczesności. Jego głos w debacie o tym, co dzisiejsze i tym, co przyszłe. Drugi nurt interpretacyjny odwoływał się do rozmowy z historią, tradycją, źródłami naszej kultury, mitologii i i nas samych. Wreszcie trzecie odniesienie odsyłało uczniów wgłąb samej sztuki, która toczy nieustanną walkę z samą sobą, odnajdując swoje ograniczenia i próbując je  przekroczyć. Wokół tych zagadnień powstała wystawa „Zderzenia-Zdarzenia”.

Wystawa jest przyczynkiem do szerszej dyskusji nad przenikaniem się filozofii i sztuki oraz roli sztuki jako narzędzia edukacji. Stanowi też zapowiedź kolejnych projektów. W katalogu wystawy znajdą się opisy poszczególnych dzieł stworzonych przez uczniów we współpracy z prowadzącymi. Wystawie będą towarzyszyły warsztaty.